تور زمینی /هوایی  ارمنستانهتل ریکسوس باب البحر 5* - ساحلی ALLتور.ویزای کانادابلیت قطار های خارجیکیش -مشهد-شیراز-قشمتور پاریس -5 آذر -تور دوبی
اطلاعات ویزا - ایتالیا
شینگن (توریستی) : نوع ویزا
مسافر : نوع کانتر
15 روز کاری : زمان تحویل
10 تا 15 روز : مدت اعتبار
1/100/000 تومان   : قیمت
ملاحظات مدرک یا فتوکپی ناقص = پرونده ناقص = خطر رد درخواست روادید اصل همه مدراک باید همراه با فتوکپی کامل همه مدراک ارائه شود. مدارک اصل (به جز آن‌هایی که مستقیماً خطاب به سفارت است) پس از مصاحبه مسترد خواهد شد. حضور شخص درخواست‌کننده ضروری است مگر برای افرادی صغیری که سن‌شان کم‌تر از 12 سال باشد. مدارک باید به همان ترتیبی در پرونده گذاشته شود که در زیر آمده وگرنه ممکن است پرونده رد شود. **یک فرم درخواست روادید کوتاه‌مدت که به زبان ایتالیایی یا انگلیسی تکمیل، امضا و تاریخ خورده باشد. **یک عکس رنگی و جدید از چهره (بدون پوشش سر) در زمینه روشن (3.5 در 4.5 سانتی‌متر) که چهره 70 تا 80 درصد آن باشد. **گذرنامه **اعتبار گذرنامه باید حداقل سه ماه پس از پایان اعتبار روادید درخواستی و گذرنامه دارای حداقل 2 صفحه مهر نخورده باشد و همراه با فتوکپی صفحه شناسایی صاحب گذرنامه ارائه شود. **فتوکپی کلیه روادیدهای شنگن که تاکنون دریافت داشته‌اید (بر روی گذرنامه فعلی و گذرنامه‌های قبلی) و فتوکپی همه مهرهای ورود و خروج. **سند هویتی شخصی: شناسنامه (+ فتوکپی). **اسناد مثبته وضع اجتماعی‌حرفه‌یی و تمکن مالی **برای حقوق‌بگیران: *گواهی کار که از تاریخ صدور آن کم‌تر از یک ماه گذشته باشد و در آن، سمت و تاریخ استخدام و حقوق ماهانه و تاریخ مرخصی آمده باشد و اعلام دارد که دارنده گواهی در پایان سفر مجدداً به سر کار خود برخواهد گشت. *سه فیش آخر حقوق *سه پرینت آخر بانکی (حساب جاری + عنداللزوم حساب پس‌انداز). **برای تجار و بنگاه‌داران: *آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و اظهارنامه ثبت در ثبت شرکت‌ها. *کارت بازرگانی یا پروانه کسب. *سه پرینت آخر بانکی (حساب شخصی + حساب حرفه‌یی). **برای مشاغل آزاد: *کارت نظام مربوطه و یا کارت حرفه‌یی سال جاری. *سه پرینت آخر بانکی (حساب شخصی + حساب حرفه‌یی). *برای بازنشستگان و کسانی که فعالیت حرفه‌یی ندارند: *اسناد مثبته دریافت مستمری و یا رانت (برای بازنشستگان). *سه پرینت آخر بانکی *عنداللزوم اسناد مثبته تمکن مالی و وضع حرفه‌یی شخصی که هزینه‌های سفر را تأمین می‌کند + سند هویتی وی. **برای بچه‌ها و دانشجویان: *گواهی تقبل هزینه توسط یکی از والدین. *اسناد مثبته تمکن مالی و وضع حرفه‌یی شخصی که هزینه‌های سفر را تأمین می‌کند + سند هویتی وی. *اجازه خروج رسمی پدر وقتی فرزند بدون پدر خود مسافرت می‌کند. *گواهی اشتغال به تحصیل در مدرسه یا دانشگاه یا گواهی ثبت‌نام برای سال آینده. ** گواهی برخورداری از محل سکونت * دعوت‌نامه تنظیم‌شده در شهرداری (اصل) + کپی. * یا رزرو هتل * عنداللزوم سند مالکیت، اجاره‌نامه یا هر سند دیگری که وجود ملک یا اجاره ملک در آلمان را ثابت کند (گواهی پرداخت عوارض سکونت یا مالکیت). ** بیمه‌نامه بین‌المللی پزشکی و بازگشت به کشور مبدأ که بر پوشش هزینه‌های احتمالی بازگشت به کشور مبدأ به دلیل پزشکی، درمان پزشکی اورژانس و یا هزینه‌های بستری اورژانس در سرتاسر فضای شنگن تا سقف تضمین‌شده حداقل 30000 یورو برای تمام مدت اقامت گواهی کند (دارنده روادید کثیرالمسافره موظف به ارائه بیمه‌نامه معتبر برای مدت اولین سفر بوده، تهیه بیمه‌نامه برای سفرهای بعدی بر عهده خود اوست). * سند مثبته سفر: رزرو بلیت هواپیمای رفت و برگشت. * هزینه تشکیل پرونده: 60 یورو نقد. ملاحظات: ممکن است عنداللزوم مدارکی علاوه بر مدارک بالا نیز درخواست شود ضمن آن‌که خودتان نیز می‌توانید هر مدرک اضافی را که فکر می‌کنید به بررسی پرونده‌تان کمک کند، ارائه دهید : مدارک
درخواست
شینگن مولتی (توریستی ) : نوع ویزا
آژانس : نوع کانتر
3روز کاری : زمان تحویل
مولتی 30 روز یا 90 روزه : مدت اعتبار
1/500/000 تومان   : قیمت
ملاحظات مدرک یا فتوکپی ناقص = پرونده ناقص = خطر رد درخواست روادید اصل همه مدراک باید همراه با فتوکپی کامل همه مدراک ارائه شود. مدارک اصل (به جز آن‌هایی که مستقیماً خطاب به سفارت است) پس از مصاحبه مسترد خواهد شد. نده گذاشته شود که در زیر آمده وگرنه ممکن است پرونده رد شود. *** حداقل دارا بودن 3 ویزای شینگن*** **یک فرم درخواست روادید کوتاه‌مدت که به زبان آلمانی یا انگلیسی تکمیل، امضا و تاریخ خورده باشد. **یک عکس رنگی و جدید از چهره (بدون پوشش سر) در زمینه روشن (3.5 در 4.5 سانتی‌متر) که چهره 70 تا 80 درصد آن باشد. **گذرنامه **اعتبار گذرنامه باید حداقل سه ماه پس از پایان اعتبار روادید درخواستی و گذرنامه دارای حداقل 2 صفحه مهر نخورده باشد و همراه با فتوکپی صفحه شناسایی صاحب گذرنامه ارائه شود. **فتوکپی کلیه روادیدهای شنگن که تاکنون دریافت داشته‌اید (بر روی گذرنامه فعلی و گذرنامه‌های قبلی) و فتوکپی همه مهرهای ورود و خروج. **سند هویتی شخصی: شناسنامه (+ فتوکپی). **اسناد مثبته وضع اجتماعی‌حرفه‌یی و تمکن مالی **برای حقوق‌بگیران: *گواهی کار که از تاریخ صدور آن کم‌تر از یک ماه گذشته باشد و در آن، سمت و تاریخ استخدام و حقوق ماهانه و تاریخ مرخصی آمده باشد و اعلام دارد که دارنده گواهی در پایان سفر مجدداً به سر کار خود برخواهد گشت. *سه فیش آخر حقوق *سه پرینت آخر بانکی (حساب جاری + عنداللزوم حساب پس‌انداز). **برای تجار و بنگاه‌داران: *آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و اظهارنامه ثبت در ثبت شرکت‌ها. *کارت بازرگانی یا پروانه کسب. *سه پرینت آخر بانکی (حساب شخصی + حساب حرفه‌یی). **برای مشاغل آزاد: *کارت نظام مربوطه و یا کارت حرفه‌یی سال جاری. *سه پرینت آخر بانکی (حساب شخصی + حساب حرفه‌یی). *برای بازنشستگان و کسانی که فعالیت حرفه‌یی ندارند: *اسناد مثبته دریافت مستمری و یا رانت (برای بازنشستگان). *سه پرینت آخر بانکی *عنداللزوم اسناد مثبته تمکن مالی و وضع حرفه‌یی شخصی که هزینه‌های سفر را تأمین می‌کند + سند هویتی وی. **برای بچه‌ها و دانشجویان: *گواهی تقبل هزینه توسط یکی از والدین. *اسناد مثبته تمکن مالی و وضع حرفه‌یی شخصی که هزینه‌های سفر را تأمین می‌کند + سند هویتی وی. *اجازه خروج رسمی پدر وقتی فرزند بدون پدر خود مسافرت می‌کند. *گواهی اشتغال به تحصیل در مدرسه یا دانشگاه یا گواهی ثبت‌نام برای سال آینده. ** گواهی برخورداری از محل سکونت * دعوت‌نامه تنظیم‌شده در شهرداری (اصل) + کپی. * یا رزرو هتل * عنداللزوم سند مالکیت، اجاره‌نامه یا هر سند دیگری که وجود ملک یا اجاره ملک در آلمان را ثابت کند (گواهی پرداخت عوارض سکونت یا مالکیت). ** بیمه‌نامه بین‌المللی پزشکی و بازگشت به کشور مبدأ که بر پوشش هزینه‌های احتمالی بازگشت به کشور مبدأ به دلیل پزشکی، درمان پزشکی اورژانس و یا هزینه‌های بستری اورژانس در سرتاسر فضای شنگن تا سقف تضمین‌شده حداقل 30000 یورو برای تمام مدت اقامت گواهی کند (دارنده روادید کثیرالمسافره موظف به ارائه بیمه‌نامه معتبر برای مدت اولین سفر بوده، تهیه بیمه‌نامه برای سفرهای بعدی بر عهده خود اوست). * سند مثبته سفر: رزرو بلیت هواپیمای رفت و برگشت. * هزینه تشکیل پرونده: 60 یورو نقد. ملاحظات: ممکن است عنداللزوم مدارکی علاوه بر مدارک بالا نیز درخواست شود ضمن آن‌که خودتان نیز می‌توانید هر مدرک اضافی را که فکر می‌کنید به بررسی پرونده‌تان کمک کند، ارائه دهید : مدارک
درخواست
تجاری یا نمایشگاهی : نوع ویزا
مسافر : نوع کانتر
15 روز کاری : زمان تحویل
نسبت به تاریخ نمایشگاه و دعوتنامه : مدت اعتبار
2/000/000 تومان   : قیمت
سفر تجاری یا مأموریت توجه: این روادید اجازه فعالیت در مقابل دریافت دستمزد را نمی‌دهد. ملاحظات مدرک یا فتوکپی ناقص = پرونده ناقص = خطر رد درخواست روادید اصل همه مدراک باید همراه با فتوکپی کامل همه مدراک ارائه شود. مدارک اصل (به جز آن‌هایی که مستقیماً خطاب به سفارت است) پس از مصاحبه مسترد خواهد شد. حضور شخص درخواست‌کننده ضروری است . به همان ترتیبی در پرونده گذاشته شود که در زیر آمده وگرنه ممکن است پرونده رد شود. **یک فرم درخواست روادید کوتاه‌مدت که به زبان ایتالیایی یا انگلیسی تکمیل، امضا و تاریخ خورده باشد. **یک عکس رنگی و جدید از چهره (بدون پوشش سر) در زمینه روشن (3.5 در 4.5 سانتی‌متر) که چهره 70 تا 80 درصد آن باشد. ** گذرنامه * اعتبار گذرنامه باید حداقل سه ماه پس از پایان اعتبار روادید درخواستی و گذرنامه دارای حداقل 2 صفحه مهر نخورده باشد و همراه با فتوکپی صفحه شناسایی صاحب گذرنامه ارائه شود. * فتوکپی کلیه روادیدهای شنگن که تاکنون دریافت داشته‌اید (بر روی گذرنامه فعلی و گذرنامه‌های قبلی) و فتوکپی همه مهرهای ورود و خروج. **سند هویتی شخصی: شناسنامه (+ فتوکپی). **اسناد مثبته وضع اجتماعی‌حرفه‌یی و تمکن مالی **برای حقوق‌بگیران: *گواهی کار که از تاریخ صدور آن کم‌تر از یک ماه گذشته باشد و در آن، سمت و تاریخ استخدام و حقوق ماهانه و تاریخ مرخصی آمده باشد و اعلام دارد که دارنده گواهی در پایان سفر مجدداً به سر کار خود برخواهد گشت. *سه فیش آخر حقوق * سه پرینت آخر بانکی (حساب جاری + عنداللزوم حساب پس‌انداز). * برای تجار و بنگاه‌داران: * آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و اظهارنامه ثبت در ثبت شرکت‌ها. * کارت بازرگانی یا پروانه کسب. * سه پرینت آخر بانکی (حساب شخصی + حساب حرفه‌یی). **برای مشاغل آزاد: * کارت نظام مربوطه و یا کارت حرفه‌یی سال جاری. *سه پرینت آخر بانکی (حساب شخصی + حساب حرفه‌یی). * گواهی مثبته دلیل سفر * دعوت‌نامه شرکت در فرانسه که دربرگیرنده موضوع سفر، مدت آن و عنداللزوم تقبل هزینه‌های سفر باشد. * حکم مأموریت یا احضاریه که دربرگیرنده نام و نشانی شرکت، شرکت‌ها، شخص یا اشخاصی باشد که مورد بازدید یا دیدار قرار خواهند گرفت. * گواهی برخورداری از محل سکونت * دعوت‌نامه تنظیم‌شده در شهرداری (اصل) + کپی. ** یا رزرو هتل ** عنداللزوم سند مالکیت، اجاره‌نامه یا هر سند دیگری که وجود ملک یا اجاره ملک در آلمان را ثابت کند (گواهی پرداخت عوارض سکونت یا مالکیت). ** بیمه‌نامه بین‌المللی پزشکی و بازگشت به کشور مبدأ که بر پوشش هزینه‌های احتمالی بازگشت به کشور مبدأ به دلیل پزشکی، درمان پزشکی اورژانس و یا هزینه‌های بستری اورژانس در سرتاسر فضای شنگن تا سقف تضمین‌شده حداقل 30000 یورو برای تمام مدت اقامت گواهی کند (دارنده روادید کثیرالمسافره موظف به ارائه بیمه‌نامه معتبر برای مدت اولین سفر بوده، تهیه بیمه‌نامه برای سفرهای بعدی بر عهده خود اوست). ** سند مثبته سفر: رزرو بلیت هواپیمای رفت و برگشت. **هزینه تشکیل پرونده: 60 یورو نقد. ملاحظات: ممکن است عنداللزوم مدارکی علاوه بر مدارک بالا نیز درخواست شود ضمن آن‌که خودتان نیز می‌توانید هر مدرک اضافی را که فکر می‌کنید به بررسی پرونده‌تان کمک کند، ارائه دهید. : مدارک
درخواست
تور دبی تور ارمنستان تور داخلی تور اروپا تور خارجی ویزا هتل 021-88415700 تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است